DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Forskning i drenges fertilitet

Mandlig infertilitet påvirker ca. 7 % af den mandlige befolkning. Der kan være mange årsager til infertilitet, fx kan fertiliteten ødelægges, hvis testiklerne i barndommen ikke falder ned i pungen. Cancerbehandling kan også ødelægge de spermatogoniale stamceller. Det er de celler, der efter puberteten vil producere sædceller.

Kryopræservering af testikelvæv, der indeholder spermatogoniale stamceller fra drenge, som er i risiko for at miste deres fertilitet, er en metode, som forskerne har en forhåbning om kan bevare drengenes fertilitet.

Imidlertid findes der ingen klinisk behandling til at producere sæd fra kryopæserveret testikelvæv for at genoprette fertiliteten.

”Vi vil forsøge at udvikle en metode til at opformere spermatogoniale stamceller for senere at kunne genetablere fertiliten. Og støttet fra Vissing Fonden gør en forskel for projektet,” siger Danyang Wang, som er ph-d.-studerende på Rigshospitalet.

I forskningsprojektet opformeres de spermatogoniale stamceller i laboratoriet og transplanteres til muse-testikler for at undersøge, om humane spermatogoniale stamceller efter kryopræservering og optøning kan genetablere deres funktion efter transplantation.

Vi vil i laboratoriet også forsøge at modne de spermatogoniale stamceller til at producere sædceller, der kan anvendes til assisteret reproduktion. Dette vil være det første kliniske forsøg på at genetablere fertiliteten hos drenge, der har mistet deres fertilitet før puberteten,” fortæller Danyang Wang.