DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Fokus på nerveskade ved kemoterapi

Et stigende antal patienter overlever kræft, og antallet af patienter, som lever med en kræftsygdom, er ligeledes stigende. Behandlingen er dog ikke uden konsekvenser. En af de hyppigste følger af behandling med kemoterapi er nerveskade, som giver smerter, prikken og stikken og/eller nedsat følesans i hænder og fødder. Det er vist at kemoterapiudløst nerveskade har en negativ indflydelse på livskvaliteten. Der findes ingen forebyggende behandlinger og ingen effektiv behandling af kronisk nerveskade. En udfordring er, at nerveskaden i nogle tilfælde er forsinket i forhold til behandlingen, hvilket gør det svært at stoppe behandlingen før nerveskaden bliver kronisk.

Vissing Fonden støtter et projekt, hvor der undersøges en ny biomarkør, Neurofilament light protein (NfL), som frigives til blodbanen, når der sker nerveskade.

”Projektet består af studier, hvor vi vil undersøge niveauet af NfL og sammenholde med symptomer på nerveskade og undersøge, om NfL kan bruges til at forudsige om patienterne er i risiko for at udvikle kronisk nerveskade,” forklarer Lise Ventzel, Afdelingslæge ph.d., Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus.

Hvis det viser sig, at NfL er en god biomarkør til at forudsige tidlig nerveskade, vil resultaterne kunne bruges til flere grupper af kræftpatienter, som modtager nerveskadende kemoterapi herunder patienter med brystkræft, tarmkræft, lymfekræft m.fl.