DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Epilepsi og angst hos børn

Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme hos børn, og godt 4000 børn i Danmark har epilepsi. Med en epilepsidiagnose følger ofte en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, og op mod en tredjedel af børn og unge med epilepsi udvikler en angstlidelse. At leve med en kronisk sygdom medfører ofte nedsat livskvalitet og udfordringer i forhold til at kunne deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter med jævnaldrende. En angstlidelse gør det endnu sværere for børn med epilepsi at leve et godt og udviklende børneliv.

Projektet ’Få Styr på Angsten – når dit barn har epilepsi’ har til formål at tilpasse og pilotteste et veletableret behandlingsprogram for familier. Aktuelt anvendes det med succes hos børn uden anden lidelse end angst. Programmet er udviklet af Center for Angst på Københavns Universitet.

”Vi ønsker at afprøve dette veletablerede behandlingsprogram på børn med epilepsi og angst. Det skal selvfølgelig ske med tilpasninger i forhold til de særlige behov, som gør sig gældende, når et barn med angst også har epilepsi og funktionsnedsættelse,” forklarer Anne Vagner Jakobsen, Post.doc., Filadelfia Forskning på Epilepsihospitalet Filadelfia.

Behandlingsforløbet vil blive afprøvet på 32 familier med børn, der har epilepsi og angst i alderen 6-15 år. Efter projektets afslutning tages der stilling til, om familieprogrammet skal være en fast del af behandlingstilbuddet på Epilepsihospitalet Filadelfia.

”Støtten fra Vissing Fonden er vigtig for projektet, da det giver mulighed for, at flere familier kan blive en del af angstbehandlingsprogrammet, og vi løbende med projektafviklingen kan effektmåle på og tilpasse programmet, så vi allerede ved projektets afslutning kan stå med et behandlingsprogram, der kan implementeres på klinikken,” forklarer Anne Vagner Jakobsen.