DK / EN

ENERGIFORSKNING

Energiforskning - udvikling af lokale energifællesskaber som led i omstillingen af det danske energisystem

For at imødegå klimaforandringer er Danmark i gang med en massiv omstilling af energisystemet til at være 100% baseret på vedvarende energikilder. Det kræver bl.a. en integration af forsyningen med varme, el og transport. I denne proces skal borgere, offentlige institutioner og virksomheder inddrages for at sikre energioptimering og for at udnytte mulighederne for lokalt at udbygge vedvarende energianlæg.

Omstillingen er derfor ikke blot et spørgsmål om teknologi, men i høj grad af ændret regulering af energisektoren og dens institutioner og kollektive forsyninger samt af involvering af borgerne i denne proces.

”Projektet, som er støttet af Vissing Fonden, vil yde støtte til 3-5 grupper af aktører, der innovativt er i gang med at etablere energifællesskaber i bydele og landsbyfællesskaber. Det sker ved at bidrage med information og kompetenceudvikling, udvikle et værktøj til analyse og beslutningsstøtte baseret på en kapacitets- og profilmodel for lokale energisystemer og deres samspil med de kollektive forsyningssystemer.” fortæller projektleder og forsker Ulrik Jørgensen fra UJ-Consult.

I forlængelse af projektet indsamles informationer om aktørernes baggrund for og engagement i etableringen af denne nye type fællesskaber. Resultaterne formidles ved dansk og international workshop og i en række artikler, der stilles til rådighed for aktører, der er i gang med at etablere energifællesskaber.