DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Nyretransplantation

Nyretransplantation er førstevalget ved svært nyresvigt. I Danmark lever flere end 3000 mennesker med en transplanteret nyre, og 500 står årligt på venteliste. Desværre er levetid kort for en transplanteret nyre, ca. 15 år. Herefter skal patienterne igen have transplanteret en ny nyre eller i dialyse.

Men dette kan forskerne måske ændre. SGLT2-hæmmerne (SGLT2i) er oprindeligt udviklet til sukkersygebehandling, men har hos nyresyge vist at forlænge nyrens funktionstid, mindske forekomst af sukkersyge og øge iltindholdet i nyrerne. Men de positive effekter er endnu ikke undersøgt forskningsmæssigt hos nyretransplanterede.

”Med støtte fra Vissing Fonden vil vi derfor undersøge, om SGLT2i til nyretransplanterede har den ønskede effekt. Forskningsresultaterne bliver sammenlignet med en gruppe patienter, som ikke får denne behandling (placebo),” forklarer læge Lotte Borg Lange, Nyremedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.
Konkret vil forskningsprojektet fokusere på at få følgende belyst ved brugen af SGLT2-hæmmerne:

1) Er det muligt at forlænge nyretransplantatets funktionstid?
2) Mindsker det forekomsten af sukkersyge efter nyretransplantation?
3) Forbedrer det iltindholdet i nyretransplantatet?

”Resultaterne kan implementeres direkte i det nuværende behandlingspraksis og forbedre behandling af nyretransplanterede patienter. Hvis det viser sig, at SGLT2i til nyretransplanterede forlænger nyrernes levetid og sukkersyge reduceres, så vil det komme nyrepatienter herhjemme og resten af verden til gavn,” siger Lotte Borg Lange.

Hvis resultaterne er positive, så vil tid til re-transplantation/dialyse kunne udskydes, ventelisterne forkortes, den socioøkonomiske sygdomsbyrde mindskes og vigtigst af alt vil patienternes livskvalitet forbedres.