DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

DNA fra lymfekræftceller

Aggressiv storcellet B-celle lymfekræft omfatter bl.a. diffust storcellet B-celle lymfekræft, som er den hyppigste type af lymfekræft med ca. 450 tilfælde årligt i Danmark. Det er en meget aggressiv sygdom, som uden behandling er dødelig. Med immun-kemoterapi kan ca. 65% af patienterne helbredes. Desværre oplever ca. 35% tilbagefald. På skanninger kan det være meget vanskeligt at afgøre, om der er tegn på aktiv lymfekræftsygdom.

”I vores projekt undersøger vi, om den avancerede molekylærbiologiske metode, kaldet Next Generation Sequencing, kan anvendes til at måle DNA fra lymfekræftceller i en blodprøve og derigennem påvise minimal restsygdom og tilbagefald tidligere end i dag,” fortæller Gayaththri Vimalathas, 1. reservelæge, afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital.

Vissing Fonden har tidligere støttet forskningsprojektet. Og den fornyede støtte fra Fonden skal bidrage til, at forskerne i projektets sidste fase får gennemført de molekylærbiologiske undersøgelser på et stort antal blodprøver.

”Vissing Fondens støtte er vigtig, da den er med til at sikre den nødvendige molekylærbiologiske og bioinformatiske ekspertise og hjælp, som det komplekse laboratoriearbejde og dataanalyse kræver,” fortæller Gayaththri Vimalathas.

Projektet kan bidrage med værdifuld viden og være et vigtigt skridt på vejen til kunne tilbyde patienter med aggressiv storcellet B-celle lymfekræft mere diagnostisk sikkerhed samt bedre og mere individualiseret behandling og opfølgning gennem en simpel og lettilgængelig blodprøve. Ultimativt kan det forhåbentlig hjælpe til at forbedre patienternes overlevelse.