DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Diabetiske fodsår

353.000 danskere har diabetes og op imod hver fjerde af disse patienter vil få et kronisk diabetisk fodsår i løbet af deres liv. Personer med diabetiske fodsår har en dødelighed, der er sammenlignelig med kræftpatienters. Og hvert år gennemgår omkring 800 danskere amputationer, som er relateret til deres diabetessygdom.

”I et tværregionalt forsøg med 100 patienter vil vi med støtte fra Vissing Fonden undersøge en ny, dansk kirurgisk metode kaldet inforationsteknik til behandling af kroniske diabetiske fodsår. Ved behandlingen prikkes forsigtigt i sårbunden med en steril nål for – på en skånsom måde – at fremprovokere en frisk blødning og respons i sårets væv, som efterligner helingsmønstret i et almindeligt frisk sår,” fortæller læge Sahar Moeini fra Sjællands Universitetshospital Køge, Ortopædkirurgisk Afdeling

Hun fortæller, at et forudgående pilotforsøg fra 2019 har vist lovende resultater for inforationsteknik.

”Hvis inforationsteknik har en positiv effekt på sårheling, forventer vi at kunne se en gevinst i form af hurtigere heling af sårene, færre hospitalsindlæggelser, færre kirurgiske indgreb, mindre antibiotikaforbrug og på længere sigt færre benamputationer. Det er en simpel og billig behandling, som har potentiale til at blive et globalt, banebrydende supplement til nutidens standard sårbehandling,” siger Sahar Moeini.