DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Diabetesstudie

Kardiovaskulær autonom neuropati (KAN) er en almindelig og ofte fatal komplikation af diabetes, som flere end 100 millioner mennesker lider af på verdensplan.

”KAN giver forstyrrelser i hjertets nerveregulering og kan resultere i hjerteflimmer, blodpropper og død. Der er ingen kur mod KAN, og derfor er der brug for forskning i nye behandlingsmuligheder,” fortæller Christina Brock, som er professor på Aalborg Universitetshospital, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling. Hun står i spidsen for forskningsindsatsen.

Det blodsukkersænkende middel: Natrium-glukose co-transporter 2 hæmmer (SGLT2i) har vist sig at have en beskyttende effekt på nyre- og hjertekar-systemet, også hos personer uden diabetes.

Det indikerer, at den organbeskyttende virkning ikke er blodsukkermedieret, og da optimeret kontrol af blodsukkeret kan modvirke KAN i de tidligere stadier, så vurderer forskerne, at SGLT2i har et stort potentiale i behandlingen af KAN.

Derudover har kombinationen af SGLT2i og mineralkortikoidreceptor-antagonister (MRA) vist en øget organbeskyttende effekt. Derfor antager forskerne, at denne kombination også vil have en positiv effekt på KAN.

”For at undersøge dette, har vi designet et randomiseret kontrolleret studie. Vi undersøger effekten af 78 ugers behandling med enten 1) SGLT2i, 2) SGLT2i og MRA, eller 3) standard anti-diabetisk behandling samt placebo i 150 borgere med type 2 diabetes og varierende grader af KAN. Vores ambitiøse studie vil kunne afsløre nye målrettede behandlingsmuligheder og derved hindre komplikationer, forlænge levealderen og nedbringe antallet af hospitalsindlæggelser for patienter med diabetes,” forklarer Christina Brock.