DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Diabetespatienter - smertebehandling

Personer med diabetes kan udvikle smertefuld polyneuropati, hvilket er den oftest forekommende komplikation, som påvirker 20-40 % af patienterne. Hvis en person udvikler neuropati, fungerer kroppens nerver, hovedsageligt nerverne i fødder eller hænder, ikke, som de skal. Det kan medføre kroniske smerter, der kan være voldsomt invaliderende og vanskelige at behandle med medicin.

”Det er en udfordring at behandle polyneuropati, da ca. 50 % ikke opnår tilstrækkelig smertelindring. EEG-baseret neurofeedback er en lovende ny behandling, som kan påvirke smertenetværket i hjernen uden brug af medicin. Der er brug for at teste denne nye fremgangsmåde yderligere på personer med diabetes. Vi forventer, at behandlingen vil nedsætte smerteintensiteten, og at der vil være minimalt med bivirkninger,” forklarer Frans Pouwer, professor i medicinsk psykologi på Syddansk Universitet (SDU).

Hjernen er et organ, der kan formes og ‘ændres’ hele livet igennem via læringsteknikker. Patientens hjerneaktivitet måles ved hjælp af elektroder, der sættes på hovedet, og en elektroencefalografisk hjernescanner måler hjernens elektriske aktivitet. Gennem bestemte EEG-baserede neurofeedback-træningsprogrammer sigter forskerne mod at træne den enkeltes hjerne til at øge og mindske en bestemt hjerneaktivitet.

Neurofeedback-behandlingen af neuropati foregår over i alt ti gange og forsøger at træne hjernen til at håndtere og sænke smerterne. Projektet undersøger to randomiserede grupper: en der får rigtig EEG-NF og en, der får falsk EEG-NF.

” Vores forhåbning er, at EEG-behandling vil medføre lavere smerteintensitet og mindske smerteoplevelsen og dermed forbedre den daglige funktion og livskvaliteten for diabetespatienter med smertefuld neuropati. Vi er meget taknemmelige for donationen fra Vissing fonden, da vi nu får mulighed for aktivt at teste en ny behandling mod et meget alvorligt problem,” udtaler Frans Pouwer.