DK / EN

ENERGIFORSKNING

Borgers deltagelse i energiprojekter

Projektet undersøger, hvordan borgere og lokale aktører aktivt kan deltage i nye vedvarende energiprojekter under de aktuelle forhold og markedsvilkår.

”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi samle og analysere den seneste viden om nye samarbejdsmodeller og organisationsformer og oversætte viden til praktiske anbefalinger. Anbefalingerne skal hjælpe lokalsamfund med at udvikle sig til aktive medspillere i energiomstillingen. Det forventes at få en positiv indvirkning på den lokale udvikling og økonomi,” fortæller Karl Sperling, Lektor, M.Sc.Eng., Ph.D., forskningsgruppen i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Projektet tager udgangspunkt i en række konkrete vedvarende energiprojekter, som forener kommercielle hensyn med lokale hensyn og som kan vende lokal modstand til aktiv medbestemmelse og ejerskab.

Projektet bygger videre på den verdenskendte danske historie om lokalt forankrede vedvarende energiprojekter og tydeliggør, hvordan denne historie kan aktualiseres og gøres relevant for den igangværende energiomstilling med store, kommercielle projekter. Med fokus på konkret deltagelse af lokale i den vedvarende energiudvikling bidrager projektet til at vise vejen ud af en virkelighed med forsinkede eller aflyste projekter. Det skyldes ofte lokal modstand, som vanskeliggør energiomstillingen. Projektet yder derfor et vigtigt bidrag til opnåelsen af de danske klimamål frem mod 2030. Det gør det ved at pege på nye og oversete muligheder i forbindelse med reaktiveringen af den lokale forankring af den vedvarende energi.

Projektet undersøger, hvordan borgere og lokale aktører aktivt kan deltage i nye vedvarende energiprojekter under de aktuelle forhold og markedsvilkår.

”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi samle og analysere den seneste viden om nye samarbejdsmodeller og organisationsformer og oversætte viden til praktiske anbefalinger. Anbefalingerne skal hjælpe lokalsamfund med at udvikle sig til aktive medspillere i energiomstillingen. Det forventes at få en positiv indvirkning på den lokale udvikling og økonomi,” fortæller Karl Sperling, Lektor, M.Sc.Eng., Ph.D., forskningsgruppen i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Projektet tager udgangspunkt i en række konkrete vedvarende energiprojekter, som forener kommercielle hensyn med lokale hensyn og som kan vende lokal modstand til aktiv medbestemmelse og ejerskab.

Projektet bygger videre på den verdenskendte danske historie om lokalt forankrede vedvarende energiprojekter og tydeliggør, hvordan denne historie kan aktualiseres og gøres relevant for den igangværende energiomstilling med store, kommercielle projekter. Med fokus på konkret deltagelse af lokale i den vedvarende energiudvikling bidrager projektet til at vise vejen ud af en virkelighed med forsinkede eller aflyste projekter. Det skyldes ofte lokal modstand, som vanskeliggør energiomstillingen. Projektet yder derfor et vigtigt bidrag til opnåelsen af de danske klimamål frem mod 2030. Det gør det ved at pege på nye og oversete muligheder i forbindelse med reaktiveringen af den lokale forankring af den vedvarende energi.