DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Børnekræft - behandling

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er den mest almindelige type af børnekræft, og vedligeholdelsesbehandling er afgørende for at undgå tilbagefald. Vedligeholdelsesbehandling er langvarig og indebærer bl.a. indtag af tabletter med lægemidlet 6-mercaptopurin (6-MP) dagligt. Det er udfordrende, da patienterne skal følge behandlingen i en længere periode ofte uden tegn på leukæmi, men hvor behandlingen i sig selv kan være belastende. Studier har knyttet indtag under 95% af de ordinerede doser 6-MP til en 2,7-fold øget risiko for tilbagefald.

I et internationalt studie med basis på Rigshospitalet i København indsamles der blodprøver fra patienter med ALL i vedligeholdelsesbehandling, som analyseres for omsætningsprodukter fra lægemidlerne. Meget lave niveauer af omsætningsprodukter kan skyldes, at patienterne ikke følger behandlingsplanen til fulde, og i studiet tilbagerapporteres det til den behandlende læge, som kan vurdere, om der skal iværksættes tiltag.

”Støtten fra Vissing Fonden bidrager til, at vi på baggrund af indsamlede blodprøver kan undersøge de bedste strategier for overvågning af vedligeholdelses-behandling,” fortæller medicinstuderende Mathilde Rønne Koch, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet.

Herunder vil der være fokus på strategier for tilbagerapportering, så systemet bliver mere præcist og effektivt til at registrere situationer, hvor behandlingen ikke bliver fulgt.

”Ved at udvide vores viden om farmakologien under vedligeholdelsesbehandling af ALL kan projektet ultimativt medvirke til at forbedre behandlingseffektiviteten og dermed øge helbredelseschancerne hos børn og unge voksne med leukæmi,” siger Mathilde Rønne Koch.