DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Børn på krisecenter

Krisecenter Odense er et midlertidigt opholdssted for voldsramte kvinder og deres børn. På årsbasis modtager stedet mellem 100-150 børn i alderen 0-17 år, sammen med deres mor. Alle børn har oplevet fysisk og/eller psykisk vold i familien og/eller på egen krop, hvilket de er mærket af.

”Bevillingen fra Vissing Fonden gør en stor og positiv forskel for os. Nu kan vi færdiggøre vores udendørs lærings- og udviklingsmiljø og på den måde skabe de bedst mulige rammer for børn på Krisecenter Odense. At have disse rammer vil betyde, at vi kan arbejde mere målrettet med børnenes udvikling og forbedre deres muligheder for at udvikle sig som hele mennesker,” siger Heidi Kjær-Hansen fra Odense Krisecenter.

Et nyt udemiljø vil give børnene et frirum samt understøtte deres legeudvikling. Legeudviklingen vil betyde udvikling af børnenes sociale, personlige og faglige kompetencer, som vigtigt fundament for at mestre voksenlivet og fx få en uddannelse.