DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Børn med type 1-diabetes – kursus i at mestre sygdommen i hverdagen

Når et barn diagnosticeres med type 1-diabetes, gennemgår familien en livskrise, hvor tidligere livserfaringer ofte ikke er tilstrækkelige til at håndtere situationen. Ud over de mere praktiske udfordringer, oplever mange børn en række psykologiske og sociale udfordringer, der også påvirker deres trivsel og udvikling. Konsekvenserne ved sygdommens belastning kan føre til manglende egenomsorg, og det kan få langsigtede konsekvenser for den enkelte.

”Da antallet af børn med type 1-diabetes er stigende, og der er et øget behov for støtte i overgangen, hvor barnet gradvist skal overtage ansvaret for egen omsorg, tilbyder vi et ’Kan selv’-kursus for børn i alderen 10-13 år. På kurset vil børnene lære at mestre deres diabetes i hverdagen igennem tilgangen ’learning by doing’ og i en anden ramme end ved en konsultation på diabetesambulatoriet,” fortæller Mia Sørensen Iken, kursusadministrator i Diabetesforeningen.

Kurset kan også styrke barnets evne til at skabe netværk med andre børn i samme situation og udveksle erfaringer, samt gøre barnet fortrolig med samarbejdet med sundhedsprofessionelle.