DK / EN

ENERGIFORSKNING

Biobrændstoffer lavet af affald

Tergy Sagava er en Københavnsbaseret opstartsvirksomhed (udspringer fra DTU), der producerer CO2-nergative biobrændstoffer og bæredygtig energi til søfarten ved at genanvende affald.

I modsætning til brændstoffer som methanol, der kun er egnet til nye dual-engine skibe, er Tergy Sagavas biobrændstoffer også rettet mod at nedbringe CO2-udledningen fra hovedparten af rederiernes eksisterende skibe, der i dag sejler på fossile brændstoffer (95% af alle skibe i drift). Det sker ved at erstatte brugen af fossile brændstoffer med Tergy Sagavas drop-in TER-SA biobrændstof.

Tergy Sagavas bruger udelukkende plantebaseret biomasse, som nøje er udvalgt fra udelukkende retfærdige restressourcer, som ikke medfører ændringer i arealanvendelsen (iLUC).

”Udover vores TER-SA biobrændstof, fremstiller vi også biogas og kulstofnegativ biokul, der effektivt fanger CO2 i processen. Med vores teknologi fanger vi 10 tons CO2-ækvivalenter per ton biobrændstof. Det betyder, at for hver 1 ton produceret biobrændstof har vi en carbon sink på 10 tons CO2,” fortæller Jan Octavio Wilske, der er medstifter af Tergy Sagava.

Han fortsætter: ”I øjeblikket er vi langt med test af biobrændstof – og bevillingen fra Vissing Fonden bidrager til, at vi kan producere større mængder af vores produkter, inden vores næste validerings- og certificeringstrin. Vi Power Tomorrow with the Waste of Today.”