DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Aktivitetsområde udvikler børn

Nordstjernen er et specialiseret bo- og aflastningstilbud i Struer til børn og unge i alderen 0-18 år, der har særlige behov og/eller betydelig og varig nedsat funktionsevne.

”Støtte fra Vissing Fonden bidrager til, at vi kan etablere et akustisk og aktivitetsområde som giver de børnene stimuli, der kan udvikle dem mentalt, fysisk og socialt,” siger forældrerepræsentant Susan Gyldendorf, Nordstjernen.

Der anlægges stødsikker belægning, som er en forudsætning for, at børnene – som ofte har usikker gang – og bruger ganghjælpemidler eller sidder i kørestole, kan bruge området på betryggende vis.