DK / EN

Vissing Fonden støtter tre formål

Vissing Fonden støtter

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Patientnær forskning indenfor sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling inden for cancer og diabetes.

Vissing Fonden støtter

ENERGIFORSKNING

Vissing Fonden støtter forskning i bæredygtig energi for alle.

Vissing Fonden støtter

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Projekter og aktiviteter til støtte af
børn og unge med vanskelige livsvilkår.

Kolbe
Lægevidenskabelig forskning

Vissing Fonden yder støtte til patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, -diagnostik og – behandling i Danmark.

Energi
Energiforskning

Vissing Fonden yder støtte til bæredygtig energi for alle. Vi har fokus på brugen af energieffektive og vedvarende energiteknologier.

_born_unge
Børn og unge med vanskelige livsvilkår

Vissing Fonden yder støtte til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at skabe en positiv forandring hos børn og unge i Danmark, som oplever vanskelige livsvilkår.

Ansøgere, som Vissing Fonden støtter, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningsfristen. Hvis du ikke hører noget inden for den periode, så har dit projekt ikke opnået støtte. Læs mere her

Der er ansøgningstermin
28. februar, 31. maj, 31. august
og 30. november.

Sport hjælper udsatte børn og unge
”BROEN Horsens støtter udsatte børn og unge i at dyrke sport. Donationer fra fonde som Vissing Fonden er helt afgørende for, at vi kan gøre en forskel for børn og unge i Horsens.”

BROEN Horsens
Oplevelsessti på hospice
”Det er en svær tid for børn og unge, som har pårørende på hospice. Derfor vil vi lave en oplevelsessti rundt om hospice, hvor kunst, musikinstrumenter og skulpturer inviterer til leg og interaktion - et frirum.”

Hospice Søholm
Sejlture for unge med ADHD
”Med støtte fra Vissing Fonden har vi i ADHD-foreningen mulighed for at arrangere sejlture for udsatte teenagere med ADHD. Det har vi erfaret er en stor succes.”

ADHD Foreningen
Nerveskade ved kemoterapi
”Nyt forskningsprojekt har fokus på en af de hyppigste følger af behandling med kemoterapi: nerveskade, som giver smerter, prikken og stikken og/eller nedsat følesans i hænder og fødder”.

Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus
Bivirkninger hos børn og unge med psykiske lidelser
”Med støtte fra Vissing Fonden vil vi undersøge omfanget af bivirkninger hos børn og unge i Danmark, der modtager antipsykotisk medicin. Derudover vil vi udføre et forsøg for at undersøge effekten af de nyeste behandlinger på markedet til behandling af overvægt.”

Bispebjerg Hospital
Ferielejr for udsatte børn og unge
”Med støtte fra Vissing Fonden og de mange frivillige kræfter kan vi gennemføre ferielejre for godt 300 børn og unge fra udsatte hjem. Det giver dem her og nu gode oplevelser, venner og ferieminder.”

Blå Kors Danmark
Lymfødem efter brystkræft
”Lymfødem er et stort problem som rammer op til halvdelen af alle brystkræftpatienter. Vi vil lave fem forskellige studier til at belyse patienters oplevelse, samt effekten af kirurgiske behandlinger af lymfødem.”

Odense Universitetshospital
Diabetiske fodsår
”Kroniske fodsår hos mennesker med diabetes er et alvorligt problem. I et tværregionalt forsøg med 100 patienter vil vi undersøge en ny, dansk kirurgisk metode kaldet inforationsteknik til behandling af disse sår.”

Sjællands Universitetshospital Køge
Komplikationer efter kræftbehandling
”Desværre udvikler op mod 12% af sarkom-patienter (knogle- og bløddelskræft) komplikationer efter operationen. Det er håbet, at vi med dette forskningsprojekt kan forbedre den nuværende kirurgiske behandling og reducere komplikationerne.”

Aarhus Universitetshospital
EEG-behandling
”Vores forhåbning er, at EEG-behandling vil medføre lavere smerteintensitet og mindske smerteoplevelsen og dermed forbedre den daglige funktion og livskvaliteten for diabetespatienter med smertefuld neuropati.”

Syddansk Universitet
Nye målrettede behandlingsmuligheder
"Vores studie vil kunne afsløre nye målrettede behandlingsmuligheder og derved hindre diabetiske komplikationer, forlænge levealder og forhindre hospitalsindlæggelser for patienter med diabetes."

Aalborg Universitetshospital
Energi-fokuserede startups
"Vi er rigtig glade for, at Vissing Fonden har valgt at støtte op om Venture Cup Denmarks arbejde med iværksætteri på tværs af de danske universiteter. Med Fonden som hovedsponsor kan vi styrke indsatsen og sætte særligt spot på energi-fokuserede startups."

Venture Cup Denmark
Hunden som makker og livline
”Med støtten fra Vissing Fonden får vi i Trinitas mulighed for at hjælpe fem psykisk sårbare unge mennesker i projektet ’hunden som makker og livline’. Det gør en stor og positiv forskel for det enkelte unge menneske.”

Trinitas
Julehjælp fra Vissing Fonden
"Julehjælp fra Vissing Fonden gør en forskel for børn og unge fra økonomisk udsatte familier i Skive kommune. I år er der flere familier end nogensinde, som har svært ved at få deres økonomisk til at hænge sammen."

Bizz Up
Støtte til julehjælpen
”Vi er dybt afhængige af danskernes støtte til julehjælpen, så den økonomiske håndsrækning fra Vissing Fonden er kærkommen og sætter os i stand til at hjælpe endnu flere trængte familier.”

Mødrehjælpen
Julehjælpen
”Julehjælpen fra Vissing Fonden gør en positiv forskel for rigtig mange børn i fattige familier.”

Dansk Folkehjælp
Jespers Jul
”Hos Jespers Jul vil vi gerne hjælpe børn og unge fra økonomisk udsatte familier i Skive-området. Derfor gør donation fra Vissing Fonden en stor forskel for vores muligheder for at hjælpe med at forsøde julen.”

Jespers Jul
Hyppig måling af blodsukkeret
”Vi vil undersøge, om hyppig måling af blodsukkeret hos indlagte patienter med type 2 diabetes gør en positiv forskel for patientens prognose, reducerer indlæggelsestiden og udnytter sundhedsressourcerne bedre.”

Nordsjællands Hospital
Vissing Fondens Energipris 2022
Anne Katrine Tinggaard vandt førstepræmien i Vissing Fondens Energipris 2022 for sit speciale om at optimere sammensætningen af leasede el- og benzinbiler i en kommune for at minimere CO2-udledning og omkostninger.

Aarhus Universitet
Co2 til produktion af flybrændstof
Maria Paulsen og Sebastian Petersen vandt andenpræmien i Vissing Fondens Energipris 2022 for deres speciale om at fange CO2 direkte fra luften og anvende det til produktion af flybrændstof.

Aalborg Universitet
Kandidatafhandling om kunstig intelligens
Michal Stepien vandt tredjepræmien i Vissing Fondens Energipris 2022 for sin kandidatafhandling om kunstig intelligens I forbindelse med lagring af CO2.

DTU
Forskning i livmoderhalskræft
”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi fortsætte vores forskning i livmoderhalskræft og bl.a. finde ud af, om vores analyse – på et tidligt tidspunkt – kan bruges til at se, om sygdommen er på vej tilbage”

Aarhus Universitetshospital
Forskningsprojekt inden for tyk- og endetarmskræft
”Støtten fra Vissing Fonden går til vores forskningsprojekt inden for tyk- og endetarmskræft. Vores mål er at i sidste ende at forbedre overlevelsesmulighederne for patienterne.”

Rigshospitalet
Krigen i Ukraine
”Vi er rigtig glade for, at Vissing Fonden har valgt at støtte op om de mange børn og unge, som har en meget vanskelig tid på grund af krigen i Ukraine”.

Red Barnet
Dansk Skoleskak
”Skoleskak bidrager til, at unge udvikler sig fagligt, socialt og mentalt, så flere oplever at lykkes i skolen. Det er vigtigt. Derfor er vi glade for støtten fra Vissing Fonden.”

Dansk Skoleskak