DK / EN

Vissing Fonden støtter tre formål

Vissing Fonden støtter

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Patientnær forskning indenfor sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling inden for cancer og diabetes.

Læs mere

Vissing Fonden støtter

ENERGIFORSKNING

Vissing Fonden støtter bæredygtig energi for alle. Det sker via ansøgning her på hjemmesiden og via Venture Cup for at støtte videnbaserede start-up-virksomheder.

Læs mere

Vissing Fonden støtter

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Projekter og aktiviteter til støtte af
børn og unge med vanskelige livsvilkår.

 

 

Læs mere

Kolbe
Lægevidenskabelig forskning

Vissing Fonden yder støtte til patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, -diagnostik og – behandling i Danmark.

Energi
Energiforskning

Vissing Fonden yder støtte til bæredygtig energi for alle. Vi har fokus på brugen af energieffektive og vedvarende energiteknologier.

_born_unge
Børn og unge med vanskelige livsvilkår

Vissing Fonden yder støtte til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at skabe en positiv forandring hos børn og unge i Danmark, som oplever vanskelige livsvilkår.

Ansøgere, som Vissing Fonden støtter, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningsfristen. Hvis du ikke hører noget inden for den periode, så har dit projekt ikke opnået støtte. Læs mere her

Der er ansøgningstermin
28. februar, 31. maj, 31. august
og 30. november.

Børnekræft - behandling
”Støtten fra Vissing Fonden bidrager til, at vi på baggrund af indsamlede blodprøver kan undersøge de bedste strategier for overvågning af vedligeholdelses-behandling for den mest almindelige type børnekræft.”

Rigshospitalet
Højrisiko brystkræft
”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi afprøve en mere nøjagtig metode til at vurdere kræftens udbredelse hos kvinder diagnosticeret med højrisiko brystkræft. Målet er at minimere behovet for unødvendige og omfattende indgreb hos patienterne”

Odense Universitetshospital
Livmoderhalskræft og diagnostik
”Med forskningsprojektet forventer vi bl.a. at kunne forebygge livmoderhalskræft ved at optimere diagnostikken for de ca. 30.000 kvinder, som hvert år undersøges for celleforandringer på livmoderhalsen i Danmark.”

Aarhus Universitet
Prostatakræft
”Vi forventer, at vores resultater får afgørende betydning for opsporing og behandling af avanceret prostatakræft og kan bidrage til implementering af personlig medicin inden for denne sygdom”

Rigshospitalet
Ferielejr for udsatte børn og unge
”Med støtte fra Vissingfonden har vi udvidet ugeprogrammet for de udsatte børn og unge, der er med på Slaraffenlejren. Så kan de nyde endnu flere berigende oplevelser.”

Ungdommens Røde Kors
Trylleworkshops for børn
”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi gennemføre et workshop-projekt, hvor børn og unge med udviklingshandicaps får lov at komme i ’andre sko’, så de oplever at være dem, der skaber magiske øjeblikke og smil.”

Magiske Øjeblikke
Sommercamp – autisme
”Vissing fondens bevilling gør en forskel for kvaliteten af sommercampen for børn og unge med autisme. Vi kan tage større hensyn til deltagerne og arrangere aktiviteter, som bidrager til den positive oplevelse.”

Autisme Ungdom
Aktivitetsområde udvikler børn
”Støtte fra Vissing Fonden bidrager til, at vi kan etablere et akustisk og aktivitetsområde som giver multihandicappede børn stimuli, der kan udvikle dem mentalt, fysisk og socialt.”

Nordstjernen
Gode sommerferieoplevelser
”Vissing Fondens støtte bidrager til, at vi kan imødekomme et stor behov blandt flygtninge og nydanskere, som gerne vil give deres børn gode sommerferieoplevesler.”

Kirkernes Integrations Tjeneste
Grøn brint og CO2-reduktion
”Vi arbejder på at flytte produktionen af grøn brint ud på havet, hvor der er masser af grøn elektricitet. Vissing Fonden støtter vores udviklingsarbejde. Det har stor betydning.”

Nordic Hydrogen
Biobrændstoffer lavet af affald
”I øjeblikket er vi langt med test af biobrændstof – og bevillingen fra Vissing Fonden bidrager til, at vi kan producere større mængder af vores produkter, inden vores næste validerings- og certificeringstrin. Vi Power Tomorrow with the Waste of Today.”

Tergy Sagava
Datacentre og energiforbrug
”Energiforbruget til datacentre er på himmelflugt. Vores teknologi har potentiale til at spare omkring 10 pct. af strømforbruget fra datacentre.”

Phanofi
Bilens batteri lagrer energi
”Vores løsning gør det muligt for brugerne at lagre billig grøn energi i bilens batteri, når priserne er lave og anvende energien i spidsbelastningsperioder. Det vil reducere både CO2-udledning og el-udgifter.”

Gridlinx
Industriel tørring til nulemission
”Støtte fra Vissing Fonden skal bidrage til, at vi hos Circular Energy Systems kan rykke tættere på missionen om at omstille industriel tørring til nulemission med den første pilotinstallation i 2025 på et bageri”.

Circular Energy Systems