image

Vissing Fondens Energipris

Vissing Fondens Energipris  

 

Med Vissing Fondens Energipris ønsker Vissing Fonden at sætte fokus på, hvordan omstillingen af energiforsyningen kan ske på en effektiv og bæredygtig måde. Prisen blev første gang uddelt i efteråret 2021.

 

Prisen uddeles til studerende på de danske universiteter, der har skrevet de bedste kandidatafhandlinger om energiforsyning med fokus på grøn omstilling.

 

Danmark i grøn omstilling
Danmark skal reducere udledningen af klimagasser med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Der er mange problemstillinger at løse. Fx: hvordan kan udbredelsen af vedvarende energikilder blive fremmet? Er der forsat muligheder for energibesparelser i industrien? Hvad med byggeriet, landbruget og transporten? Og energirenovering af de eksisterende boliger?

 

Kriterier for at søge  

Alle kan ansøge om Vissing Fondens Energipris, hvis de opfylder følgende betingelser:

-         Har skrevet en kandidatafhandling om energiforsyning med fokus på grøn omstilling

-         Kandidatafhandling med karakteren 10 eller 12.

-         Vejleder på afhandlingen skal skrive en udtalelse.

-         Afhandlingen skal være bedømt i perioden den 1. august 2021 til 31.juli 2022

 

Præmier

Førstepræmien er på 30.000 kr. til den selvstændige og kreative besvarelse.

Andenpræmien er på 20.000 kr., og tredjepræmien er på 10.000 kr.

 

Kriterier for bedømmelse

I bedømmelsen af afhandlingen vil der blive lagt vægt på:

-         At afhandlingen viser nytænkning og giver en analyse af det pågældende problem samt forslag til løsninger til at fremme den bæredygtige omstilling inden for det pågældende område. 

 

Alle afhandlinger, indleveret til bedømmelse, vil blive behandlet fortroligt.

 

Bedømmelsesudvalg

Til vurdering af afhandlingerne vil der blive nedsat i uvildigt bedømmelsesudvalg bestående af:

 

Arne Remmen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Eskild Holm Nielsen, TECH-fakultetet, Aarhus Universitet

Chresten Træholt, DTU-Elektro, Danmarks Tekniske Universitet

Hans-Henrik Eriksen, Vissing Fonden.

 

Ansøgningsfrist

Indlevering af besvarelser skal ske inden den 15. august 2022 15. september 2022.

 

Sådan søger du

-         Download ansøgningsskema, udfyld det og arkiver det. Det skal nemlig vedhæftets i en mail. 

 

Husk at vedhæfte følgende, når du sender mail med ansøgningsskemaet

-         Problemformulering, indledning og konklusion

-         Afhandling   

-         Vejleders udtalelse 

 

Det hele mailes til: AHO@vingaardshus.dk

 

Offentliggørelsen af vinderne vil finde sted i efteråret 2022. Vinderne bliver kontaktet direkte.

 

 Hent ansøgningsskemaet her