Vissingfonden

Børn og unge med vanskelige vilkår - ansøgning til støtte fra Vissing Fonden, Mogens og Jenny Vissings legat

Ansøgningsskema til Vissing Fonden - vedr. børn og unge med vanskelige vilkårSøges støtte fra anden side? Ja


Er der behov for støtte i flere år? Ja

Er der tidligere modtaget fondsmidler fra Vissing Fonden? Ja
Er der afleveret rapport for anvendelse af bevillingen? Ja


  • {{file.filename}} x