image

Støttede projekter

Vissing Fonden støtter forskning på sundhedsområdet inden for cancer og diabetes, projekter inden for energi samt børn og unge med vanskelige vilkår.

 

 

 • Lægevidenskabelig forskning

 • Energiforskning

 • Børn og unge med vanskelige livsvilkår

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015Stofskifteændringer forårsaget af sygdomsbehandlingen hos patienter med prostatakræft
Stofskifteændringer forårsaget af sygdomsbehandlingen hos patienter med prostatakræft
Hvorfor sukkersyge er svært at behandle i puberteten
Hvorfor sukkersyge er svært at behandle i puberteten
Behandling af lavt blodsukker efter gastric-bypass operation mod overvægt
Behandling af lavt blodsukker efter gastric-bypass operation mod overvægt
Udvikling af kræftbehandling baseret på et malariaprotein
Udvikling af kræftbehandling baseret på et malariaprotein
Vævstypers indflydelse på sygdomsudvikling blandt HIV-2 smittede i Guinea-Bissau
Vævstypers indflydelse på sygdomsudvikling blandt HIV-2 smittede i Guinea-Bissau
Diabetesmedicins indflydelse på sygdomsforløbet efter operation for tyktarmskræft
Diabetesmedicins indflydelse på sygdomsforløbet efter operation for tyktarmskræft
Et års forskningsrejse for medicinstuderende til The National Cancer Institute, Bethesda, Maryland 20982, USA til oplæring i molekylærbiologiske metoder til analyse af molekyler i celler
Et års forskningsrejse for medicinstuderende til The National Cancer Institute, Bethesda, Maryland 20982, USA til oplæring i molekylærbiologiske metoder til analyse af molekyler i celler
Studie i sukkerstofskiftet, og dets betydning for kroppens samlede insulinfølsomhed hos patienter med psoriasis mhp at finde forhold til forebyggelse af diabetes ved psoriasis.
Studie i sukkerstofskiftet, og dets betydning for kroppens samlede insulinfølsomhed hos patienter med psoriasis mhp at finde forhold til forebyggelse af diabetes ved psoriasis.
Sammenligning af to metoder til at stimulere levervækst, der muliggør kirurgisk fjernelse af levermetastase ved tyktarmskræft
Sammenligning af to metoder til at stimulere levervækst, der muliggør kirurgisk fjernelse af levermetastase ved tyktarmskræft
Minder øjenskade hos for tidligt fødte børn om øjenskaden der opstår som følge af sukkersyge?
Minder øjenskade hos for tidligt fødte børn om øjenskaden der opstår som følge af sukkersyge?
Påvisning af kræftcellers sporstoffer i blodet. Fra forskning og udvikling til anvendelse i patientbehandlng.
Påvisning af kræftcellers sporstoffer i blodet. Fra forskning og udvikling til anvendelse i patientbehandlng.
Hvordan bliver umodent insulin i stand til at aktivere immunsystemet?
Hvordan bliver umodent insulin i stand til at aktivere immunsystemet?
En fremadrettet undersøgelse af ændringer i spytkirtlerne forårsaget af strålebehandling for hoved- og halskræft
En fremadrettet undersøgelse af ændringer i spytkirtlerne forårsaget af strålebehandling for hoved- og halskræft
Undersøgelse af om afføringsprøve og blodprøve kan forudsige risiko for tarmkræft.
Undersøgelse af om afføringsprøve og blodprøve kan forudsige risiko for tarmkræft.
Human papilloma virus kan medføre kræft. Kan HPV måles i blodet og er koncentrationerne heraf relateret til sygdomsudvikling?
Human papilloma virus kan medføre kræft. Kan HPV måles i blodet og er koncentrationerne heraf relateret til sygdomsudvikling?
Langvarig opfølgning af kvinder med slimhinde forandringer i livmoderen mhp at påvise risiko for udvikling af livmodercancer
Langvarig opfølgning af kvinder med slimhinde forandringer i livmoderen mhp at påvise risiko for udvikling af livmodercancer
Undersøgelse af om mangel på testosteron er relateret til metabolisk syndrom og muligt sammenhængende med diabetes og hjerte-kar sygdom.
Undersøgelse af om mangel på testosteron er relateret til metabolisk syndrom og muligt sammenhængende med diabetes og hjerte-kar sygdom.
Undersøgelse af en ny robotkirurgisk teknik til behandlingen af kræft i tyktarmen
Undersøgelse af en ny robotkirurgisk teknik til behandlingen af kræft i tyktarmen
Bedres diagnosen af polypper i tyktarmen ved at påføre tarmkikkerten en Endocuff
Bedres diagnosen af polypper i tyktarmen ved at påføre tarmkikkerten en Endocuff
Udvikling af ny blodtest der kan afsløre cancertype og udbredelse i visse cancer patienter.
Udvikling af ny blodtest der kan afsløre cancertype og udbredelse i visse cancer patienter.
Kan måling af Rhodopsin i blodet give bedre og mere præcis kontrol af diabetes forårsaget nethindesygdomme i øjet?
Kan måling af Rhodopsin i blodet give bedre og mere præcis kontrol af diabetes forårsaget nethindesygdomme i øjet?
Indsamling af viden om mekanismer i mødet mellem patient og sundhedssystem, som kan forklare den sociale ulighed i tilgængelighed, brug og udbytte af sundhedsydelser i det danske samfund. Fokus på diabetes.
Indsamling af viden om mekanismer i mødet mellem patient og sundhedssystem, som kan forklare den sociale ulighed i tilgængelighed, brug og udbytte af sundhedsydelser i det danske samfund. Fokus på diabetes.
Undersøgelse af om infrarød lysbehandling kan hindre udvikling af stivhed i blodkar og derved forbedre anvendeligheden af blodkar til dialyse.
Undersøgelse af om infrarød lysbehandling kan hindre udvikling af stivhed i blodkar og derved forbedre anvendeligheden af blodkar til dialyse.
Fysisk funktion og livskvalitet hos patienter med benprotese efter fjernelse af et ben grundet knoglecancer.
Fysisk funktion og livskvalitet hos patienter med benprotese efter fjernelse af et ben grundet knoglecancer.
Cancer i graviditeten - hvor meget skades fosteret når moderen gives cancerbehandling? Opfølgning af børn født af mødre behandlet for cancer i graviditeten.
Cancer i graviditeten - hvor meget skades fosteret når moderen gives cancerbehandling? Opfølgning af børn født af mødre behandlet for cancer i graviditeten.
Kan prostata cancer og sygdommens forløb forudsiges ved analyse af molekyler i væv fra prostata?
Kan prostata cancer og sygdommens forløb forudsiges ved analyse af molekyler i væv fra prostata?
Kan et højt "morgen-kulhydrat indhold" i maden forbedre blodsukker-regulationen hos kvinder med graviditetssukkersyge og således forebygge fødselkomplikationer og type 2 diabetes hos mor og barn senere i livet?
Kan et højt "morgen-kulhydrat indhold" i maden forbedre blodsukker-regulationen hos kvinder med graviditetssukkersyge og således forebygge fødselkomplikationer og type 2 diabetes hos mor og barn senere i livet?
Tarmkræft - forbedre udvælgelsen af personer, der bør tilbydes kikkertundersøgelse.
Tarmkræft - forbedre udvælgelsen af personer, der bør tilbydes kikkertundersøgelse.
Forebygge eller minimere nerveskader efter kemobehandling for brystkræft.
Forebygge eller minimere nerveskader efter kemobehandling for brystkræft.
Hudkræft - sammenligning af avancerede scannere til diagnostik og valg af optimal behandling.
Hudkræft - sammenligning af avancerede scannere til diagnostik og valg af optimal behandling.
Nyrepatienter – behandling via velfungerende fistel
Nyrepatienter – behandling via velfungerende fistel
Grøn stær – tørre øjne som bivirkning til øjendråber
Grøn stær – tørre øjne som bivirkning til øjendråber
Energiforskning - udvikling af lokale energifællesskaber som led i omstillingen af det danske energisystem
Energiforskning - udvikling af lokale energifællesskaber som led i omstillingen af det danske energisystem
Børn med type 1-diabetes – kursus i at mestre sygdommen i hverdagen
Børn med type 1-diabetes – kursus i at mestre sygdommen i hverdagen
Bøger og højtlæsning styrker børns kompetencer
Bøger og højtlæsning styrker børns kompetencer
Ny viden om konsekvenser af svær overvægt hos børn og unge
Ny viden om konsekvenser af svær overvægt hos børn og unge
’Cancer i graviditeten’ - følger kvinderne og deres børn
’Cancer i graviditeten’ - følger kvinderne og deres børn
Støtter udsatte børn og unge i at dyrke sport
Støtter udsatte børn og unge i at dyrke sport
Vægttabsprogram for børn
Vægttabsprogram for børn
Operationsmetoder ved livmoderkræft
Operationsmetoder ved livmoderkræft
Støtter grønlandske børn på danske efterskoler
Støtter grønlandske børn på danske efterskoler
Frivillige hjælper med matematik
Frivillige hjælper med matematik
Kunstig intelligens til tjek af øjne
Kunstig intelligens til tjek af øjne
Nerveskader hos unge med diabetes 1
Nerveskader hos unge med diabetes 1
Legeplads til Dannerboligerne
Legeplads til Dannerboligerne
Støtter Legehelte i Aalborg
Støtter Legehelte i Aalborg
Borgers deltagelse i energiprojekter
Borgers deltagelse i energiprojekter
Forskning i lymfekræft
Forskning i lymfekræft
Forskning i drenges fertilitet
Forskning i drenges fertilitet
Rollespil for udsatte og sårbare børn
Rollespil for udsatte og sårbare børn
Støtte til legeplads på krisecenter
Støtte til legeplads på krisecenter
Fedmeoperation og lavt blodsukker
Fedmeoperation og lavt blodsukker
Komplikationer efter tarmoperation
Komplikationer efter tarmoperation
Praktiserende læge - tidlig mistanke om kræft
Praktiserende læge - tidlig mistanke om kræft
Sanserum til børn og unge
Sanserum til børn og unge
Ny behandling ved bugspytkirtelkræft
Ny behandling ved bugspytkirtelkræft
Tarmkræft – vil udvikle bedre model
Tarmkræft – vil udvikle bedre model
Støtte til børn og unge i sorg
Støtte til børn og unge i sorg
Integreret energisystem i havn
Integreret energisystem i havn
Biogas balancerer energisystem
Biogas balancerer energisystem
Energimodel med varmepumpe
Energimodel med varmepumpe
Støtte til Matematikcenter
Støtte til Matematikcenter
Støtter julemærkehjem
Støtter julemærkehjem
Ensomme unge i Skive
Ensomme unge i Skive
Ferielejre for udsatte børn og unge
Ferielejre for udsatte børn og unge
Forskning i bugspytkirtelkræft
Forskning i bugspytkirtelkræft
Forskning i leukæmi
Forskning i leukæmi
Brystkræft og effekten af brystrekonstruktion
Brystkræft og effekten af brystrekonstruktion
Børn på krisecenter
Børn på krisecenter
Aktiviteter og fællesskab
Aktiviteter og fællesskab
Hjemmeside formidler energividen
Hjemmeside formidler energividen
Støtte til modermærkeforskning
Støtte til modermærkeforskning
Brystkræft med lymfeknudespredning
Brystkræft med lymfeknudespredning
Ny viden om kræftbehandling
Ny viden om kræftbehandling
Støtter unges udvikling
Støtter unges udvikling
Mentorer og lektiehjælp
Mentorer og lektiehjælp
Støtte til ungdomslejr
Støtte til ungdomslejr
Lygtepæle som ladestandere
Lygtepæle som ladestandere