Nyheder

  • Lægevidenskabelig forskning

  • Energiforskning

  • Børn og unge med vanskelige livsvilkår

  • 2022

  • 2021

  • 1VISSING FONDEN INDSTIFTER PRIS FOR GRØN OMSTILLING AF ENERGIFORSYNING
Læs case
Vissing Fonden indstifter pris for grøn omstilling af energiforsyning
Læs case
Vissing Fonden indstifter pris for grøn omstilling af energiforsyning
HJÆLP TIL FLERE BØRN OG UNGE - BROEN HORSENS FÅR VIGTIG DONATION
Læs case
Hjælp til flere børn og unge - BROEN Horsens får vigtig donation
Læs case
Hjælp til flere børn og unge - BROEN Horsens får vigtig donation
FOND BAG VIKAN RETTER FOKUS PÅ FORSKNING I BÆREDYGTIG ENERGI SAMT BØRN OG UNGE
Læs case
Fond bag Vikan retter fokus på forskning i bæredygtig energi samt børn og unge
Læs case
Fond bag Vikan retter fokus på forskning i bæredygtig energi samt børn og unge
TID TIL AT SØGE FOND DER STØTTER FORSKNING I BÆ-REDYGTIG ENERGI
Læs case
Tid til at søge fond der støtter forskning i bæ-redygtig energi
Læs case
Tid til at søge fond der støtter forskning i bæ-redygtig energi
STØTTE TIL PROJEKT PÅ AALBORG UNIVERSITET - BORGERNE SOM MEDSPILLERE I ENERGIOMSTILLING
Læs case
Støtte til projekt på Aalborg Universitet - borgerne som medspillere i energiomstilling
Læs case
Støtte til projekt på Aalborg Universitet - borgerne som medspillere i energiomstilling
HJÆLP TIL FLERE LEGEHELTE PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
Læs case
Hjælp til flere Legehelte på Aalborg Universitetshospital
Læs case
Hjælp til flere Legehelte på Aalborg Universitetshospital
FOND UDDELER PRISER TIL STUDERENDE INDEN FOR GRØN OMSTILLING AF ENERGIFORSYNINGEN
Fond uddeler priser til studerende inden for grøn omstilling energiforsyningen
Læs case
Fond uddeler priser til studerende inden for  grøn omstilling af energiforsyningen
Læs case
Fond uddeler priser til studerende inden for grøn omstilling af energiforsyningen
KOMSAMMEN SKIVE FÅR BIDRAG FRA LOKAL FOND
KOMsammen Skive får bidrag fra lokal fond
Læs case
KOMsammen Skive får bidrag fra lokal fond
Læs case
KOMsammen Skive får bidrag fra lokal fond
NY TEKNOLOGI I GAMLE LYGTEPÆLE SKAL SIKRE BEDRE LADEINFRASTRUKTUR
Ny teknologi i gamle lygtepæle skal sikre bedre ladeinfrastruktur
Læs case
Ny teknologi i gamle lygtepæle skal sikre bedre ladeinfrastruktur
Læs case
Ny teknologi i gamle lygtepæle skal sikre bedre ladeinfrastruktur