DK / EN

PRESSEMEDDELSE

Yderligere oplysninger

Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand Vissing Fonden, tlf.: 20 60 79 81,
mail: eriksenhanshenrik@gmail.com

Morten Ugelvig Andersen, CEO i Venture Cup Denmark, tlf.: 61 77 74 25,
mail: mu@venturecup.dk

Jan Wilske, medstifter og CEO hos Tergy Sagava Aps: tlf.: +49 176 77196628,
mail: jan@tergy-sagava.com

Sarah Groot Shapel, medstifter og CEO hos Nordic Hydrogen, tlf.: 28 90 58 51,
mail: Sarah@nordichydrogen.dk

Den 25. juni 2024

Fond støtter nye, vilde og visionære ideer til fremtidens grønne teknologier

Vissing Fonden har netop støttet startups, der har ideer til, hvordan skibe kan sejle på affald eller grøn brint kan produceres på havet. Sådanne projekter vil Vissing Fonden gerne støtte flere af med 2-3 mio. kr. årligt.

Nye, vilde og visionære ideer til fremtidens energiforsyning kommer tit fra kvikke unge mennesker, som stoler på egne ideer og springer ud som iværksættere. Vissing Fonden vil gerne støtte fremtidens klimavenlige energiforsyning og er derfor gået i gang med at give vidensbaserede opstartsvirksomheder en hjælpende økonomisk hånd. Fondens donationer er et bidrag til, at unge kan få deres gode ideer og forskning inden for grønne teknologier og vedvarende energi til at blive til en forretning.

”Vi har i flere år støttet den veletablerede energiforskning, men nu støtter vi også de unge forskere og iværksættervirksomheder, fordi det gør en forskel. De repræsenterer fremtidens energiforsyning og grønne teknologier. Støtte er ikke bare vigtigt for de enkelte startups, men for vores klima og fremtid,” fortæller Hans-Henrik Eriksen, der er formand for Vissing Fondens bestyrelse.

Derfor er der etableret samarbejde mellem Vissing Fonden og Venture Cup (not-for-profit forening på tværs af 8 danske universiteter), der er helt tæt på iværksættermiljøerne. Resultatet var 94 gode ansøgninger, da første ansøgningsrunde blev afsluttet for nylig. I første omgang fik fem iværksættervirksomheder støtte.

Fonden forventer at donere 2-3 millioner kroner om året til innovative iværksættervirksomheder inden for grønne teknologier og vedvarende energi.

Skibe sejler på affald
Tergy Sagava er blandt de opstartsvirksomheder, Vissing Fonden netop har støttet. Virksomheden udspringer fra DTU og producerer CO2-negative biobrændstoffer og bæredygtig energi til søfarten. Det sker ved at genanvende affald.

I modsætning til brændstoffer som methanol, der alene er egnet til nye dual-engine skibe, skal Tergy Sagavas biobrændstoffer også nedbringe CO2-udledningen fra hovedparten af rederiernes skibe, der i dag sejler på fossile brændstoffer.

”Vi vil erstatte fossile brændstoffer med vores biobrændstof. Og det har store perspektiver, da 95% af alle skibe, der sejler rundt, sejler på fossile brændstoffer,” fortæller Jan Octavio Wilske, der er CEO og medstifter af Tergy Sagava.

Grøn brint på havet
Nordic Hydrogen har opnået støtte til deres arbejde med at flytte produktionen af grøn brint ud på havet, hvor der er masser af grøn elektricitet. Det sker ved hjælp af elktrolyse, hvor vand bliver splittet til atomer ved hjælp af elektricitet. Resultatet er to gasser: ilt og brint. Brinten er værdifuld, og den kan gemmes til senere brug som et bæredygtigt alternativ til den brint, der bruges i dag. Eller den kan bruges som en metode til at lagre energi.

Og målet er, at grøn brint skal reducere CO2-udledningen.

”Industrien udleder i dag meget store mængder CO2. Vores vision er at skabe en bæredygtig industri samtidig med, at det er muligt at opretholde den nuværende livsstil og tage hånd om klimaet,” fortæller Sarah Groot Shapel, der er CEO og medstifter af Nordic Hydrogen.

Støtte fra Vissing Fonden skal bidrage til, at Nordic Hydrogen kan udvikle en ny metode til at bygge et elektrolyseanlæg op, som kan flyttes ud på havet.

Andre støttede projekter:

  • Phanofi (spin-out fra DTU) – udvikler fotonisk teknologi, som effektiviserer datatransmission. Den nye teknologi har potentiale til at spare omkring 10 pct. af det totale strømforbrug fra datacentre.
  • Gridlinx – hjemmebatteriløsning med lagring af billig grøn energi i elbilens batteri, når priserne er lave, og anvendelse af energien i spidsbelastningsperioder.
  • Circular Energy Systems – fanger spilenergi i virksomheder, fx bagerier, og upcycler den, så den kan genanvendes med store energibesparelser til følge.


Der er ansøgningsfrist to gange om året. Ansøgninger via Venture Cups hjemmeside; venturecup.dk. Udvælgelse af projekter, der skal støttes, varetages af Vissing Fonden.

Om Vissing Fonden
Vissing Fonden blev etableret i 1979 og støtter tre primære formål: 1) Lægevidenskabelig forskning – patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling af cancer og diabetes. 2) Energiforskning. 3) Grupper af børn og unge med vanskelige livsvilkår.

Om Venture Cup Denmark
Venture Cup Denmark er en not-for-profit forening på tværs af 8 danske universiteter. Organisationen har til formål at fremme iværksætteri og innovation blandt universitetsstuderende, at understøtte vidensbaserede startups og samtidig at styrke broen mellem akademiske institutioner og båndene til erhvervslivet.