image

FAQ

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i Vissing Fonden. Har du yderligere, så er du velkommen til at henvende dig til Vissing Fonden. Se kontakt.

 

 • Der står, at Fonden ikke støtter løn og ledsagende omkostninger til ph.d.-stillinger. Hvad menes der med det?

  Fonden støtter ikke løn til ph.d.-studerende , uddannelsesbidrag, vejledning, kurser, rejser, bedømmelse osv.

 • Hvordan får man besked om, at man er bevilget penge?

  Ansøgere, der får tildelt støtte, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningstermin. Der er ansøgningstermin 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.  

 • Er der et maksimalt beløb, der kan ansøges om?

  Nej – der er ikke et maksimalt beløb. 

 • Kan man søge om en bevilling, som strækker sig ud over et år?

  Ja, men Fonden bevilger aldrig mere end et år ad gangen. Ansøgning om forlænget bevilling forudsætter fremsendelse af maksimalt 1 A4 siders rapport om projektets forløb og resultater siden sidste bevilling fra Fonden.

 • Er det ok at præsentere projektets økonomi i et excel-ark og vedhæfte?

  Ja – et excel-ark er fint som vedhæftet bilag.

 • Kan Fonden yde tilskud til apparatur? I givet fald, kan det evt. oplyses, hvilken størrelsesorden sådan et bidrag kan antage?

  Ja – Fonden kan vælge at yde tilskud til apparatur. Der er ingen fast beløbsgrænse.

 • Uddeler I til andre fonde – fx Børnecancerfonden?

  Nej – vi uddeler ikke til andre fonde, men gerne til fx foreninger. 

 • Hvis jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har et projekt, som opfylder Fondens formål, kan jeg så få en forhåndstilkendegivelse?

  Nej – det er op til de enkelte ansøger at vurdere, om der er tale om et projekt, der lever op til Fondens formål.

 • Jeg er lidt i tvivl om frasen ”Der ydes ikke støtte til løn og ledsagende omkostninger til ph.d.-stillinger……” Er det løn generelt eller kun i relation til ph.d.-stillinger?

  Det er kun løn til ph.d.-stillinger, som der ikke ydes tilskud til.

 • Projektbeskrivelsen skal være max. 5 A4-sider. Er det excl. referencelisten, bilag osv.?

  Det er max 5 sider excl. bilag, referencelister og forside. 

 • Ansøgningsskemaet skal være på dansk, men må protokolbeskrivelsen være på engelsk?

  Ja.

 • Ansøgningen skal være på dansk – må anbefaling fra leder være på engelsk?

  Ja – en anbefaling må godt være på engelsk.

 • Hvad skal ansøgerne skrive i et ledsagerbrev?

  I et ledsagerbrev til Fonden motiverer ansøgeren kort, hvorfor han/hun søger om støtte til et projekt.  

 • Jeg sendte en ansøgning i sidste uge, via hjemmesiden, men har endnu ikke modtaget noget svar.

  Hvis vi ønsker at støtte dit projekt, så hører du fra os inden for 45 dage. Du hører ikke fra os ved afslag.

 • Jeg er i tvivl om, hvorvidt min ansøgning er gået igennem til jer.

  Hvis din ansøgning er modtaget hos Vissing Fonden, så vil du modtage et autosvar, hvor der står, at vi har modtaget din ansøgning. Ellers er den ikke modtaget.

 • Jeg har problemer med at sende en ansøgning. Hvad er der galt?

  Har du husket at udfylde alle de felter, som er obligatoriske? Ellers kan ansøgningen ikke sendes.