Vissingfonden

Ansøgning om støtte til forskning fra Vissing fonden, Mogens og Jenny Vissings legat.


Søges støtte fra anden side? Ja


Er der behov for støtte i flere år? Ja

Er der tidligere modtaget fondsmidler fra Vissing Fonden? Ja
Er der afleveret rapport for anvendelse af bevillingen? Ja


  • {{file.filename}} x