Vissingfonden

Privatlivspolitik

Politik for behandling af personoplysninger (informeret samtykke)


 

I forbindelse med ansøgning om at komme i betragtning til tilskud fra Vissing Fonden, behandler vi, personoplysninger som anført i denne politik. Personoplysningerne kan behandles af Vissing Fonden og de datebehandlere, som Fonden har indgået aftale med.  Vissing Fonden er den dataansvarlige.

 

Vi behandler oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i ansøgningen, CV og andre bilag, med henblik på at evaluere ansøgningen. Vi anbefaler, at ansøgningen ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger, mv.

 

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger er din ansøgning med tilhørende bilag om tilskud fra Vissing Fonden.

 

Uanset om du eller den forening du repræsenterer i forbindelse med ansøgningen bliver tildelt tilskud fra Vissing Fonden vil ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med evalueringsprocessen, blive arkiveret hos os. Følsomme personoplysninger opbevares ikke på nær, hvis loven angiver andet. 

 

Hvis du eller den forening du repræsenterer bliver tildelt tilskud fra Vissing Fonden kan dit projekt blive præsenteret på www.vikan.com. Præsentationen vil tage udgangspunkt i ansøgningens rubrik: ”Kort beskrivelse af projektet i lægmandssprog egnet til offentliggørelse i fondens beretninger”. Vikan ejes af Vissing Fonden.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan vi kontaktes som angivet nedenfor.

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, og at personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt.

 

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over personoplysningerne i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder eller har spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysningerne, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail på info@vissingfonden.dk.  Skriv venligst ”Persondatapolitik” i emnefeltet.

 

Informerer du os ikke på e-mail info@vissingfonden.dk i forbindelse med indgivelse af ansøgning betragter vi det som tegn på at du:

 

Bekræfter at du har læst og forstået indholdet af politikken for behandling af personoplysninger, og at du accepterer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse hermed.

 

At du giver dit samtykke til, at Vissing Fonden må opbevare dine personoplysninger indsamlet i en periode på 5 år fra modtagelsen, med henblik på at komme i betragtning til tilskud fra Vissing Fonden.  Du kan altid tilbagekalde dit tilsagn.