Vissingfonden

VISSING FONDEN STØTTER PATIENTNÆR FORSKNING INDEN FOR CANCER OG DIABETES

Fonden yder støtte til patientnær forskning indenfor sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling i Danmark. Patientnær forskning forstås som forskning, der kan have umiddelbar indvirkning på patientbehandlingen f.eks. udvikling/vurdering af instrumenter, diagnostiske metoder, behandlingsprincipper, behandling og analyse af indsamlede data.